English  

   
Bookmark and Share

WINDCHILL

Požadavky na server pro provoz SW Windchill jsou pro každou společnost rozdílné. Proto v případě, že zvažujete implementaci SW Windchill, kontaktujte, prosím, naši Technickou podporu AV ENGINEERING, a.s. tel.: 469 615 555; support@aveng.cz. Na základě detailnějšího seznámení se s Vaší firmou a jejími požadavky Vám následně doporučíme odpovídající HW konfiguraci.