English  

   
Bookmark and Share

Náš vzdělávací program, školení a odborné konzultace

Vzdělávací program AV ENGINEERING vychází z našich vlastních více jak 16-ti letých zkušeností práce s CAx/PLM systémy. Je postavený na propracovaném systému školení a odborných konzultací se zaměřením na efektivní využívání moderních CAx/PLM technologií, optimalizaci procesů, konstrukci a výrobu úspěšných výrobků.

Vzdělávací služby

"Fakt, že se AV ENGINEERING podílí na vývoji a konstrukci řady komerčně velmi úspěšných produktů, nám umožňuje do vzdělávacích služeb implementovat nejnovější poznatky a nejlepší zkušenosti získané při řešení reálných projektů. To je naše přidaná hodnota." říká Pavel Šubrt, vedoucí divize Servis.

Společně s Vámi navrhneme vhodný vzdělávací program, který Vám umožní:

 • usnadní váš přechod na PTC technologie v případě, že jste dříve využívali jiné systémy;
 • zrychlit vaši práci v CAx/PLM systémech;
 • osvojit si moderní metody a pracovní postupy, které vám umožní vyvíjet a konstruovat vaše výrobky vyšší užitné hodnoty v kratším čase a za nižších nákladů.

Pro koho je program určený

Vzdělávací program AV ENGINEERING je určen pro každého z řad vývojářů, konstruktérů, technologů a dalších odborníků, kdo si uvědomuje nezbytnost zlepšování svých odborných znalostí a zvyšovaní své kvalifikace.

KATALOG
ŠKOLENÍ

Program úspěšně využívají:

 • Noví uživatelé software PTC produktů (Pro/ENGINEER, Windchill, Mathcad, Arbortext)
 • Stávající uživatelé software PTC produktů, kteří mají zájem doplnit si své znalosti o pokročilé metody práce
 • Specialisté se zaměření na specifickou oblast např. Analýzy a simulace, konstrukce potrubních systémů, konstrukce vstřikovacích forem, NC výroba apod.
 • Manažeři, kteří ve výrobních firmách plánují, řídí a kontrolují činnosti vývojových, konstrukčních a výrobních týmů.

Jak pracujeme, 4 kroky

 1. Na základě interview s vaším personálním manažerem nebo jinou zodpovědnou osobou sestavíme návrh vzdělávacího programu (definice kurzů, termínů a místa realizace).
 2. Po jeho vzájemném odsouhlasení program realizujeme dle schváleného harmonogramu.
 3. V rámci každého kurzu provádíme ověření dosažené úrovně znalosti formou praktického testu.
 4. Po skončení celého programu provedeme společné vyhodnocení s personálním manažerem nebo jinou pověřenou osobou.

Jak si zajistíte účast na vzdělávacím programu

Kontaktuje náš tým technické podpory a zajistěte si svou účast již dnes:

Kontaktní osoba:
Pavel Šubrt
Vedoucí divize Servis
tel.: 469 615 113
e-mail: subrtp@aveng.cz

Užitečné odkazy

Informační karta

V tomto dokumentu najdete potřebné informace ke školení prováděných v AV ENGINEERING. Dále zde naleznete pro lepší orientaci mapy s označením našich kanceláří. Důležité kontakty a možnosti ubytování atd. Dokument ve formátu PDF

Školící střediska

Školení jsou prováděna specialisty AV ENGINEERING, a.s. ve školících střediscích v Chrudimi, ve Zlíně a v Plzni.
více...

Možnosti ubytování

Při školeních v našich pobočkách jsme schopni Vám rezervovat ubytování v jednom z hotelů, jejichž seznam a podrobnější údaje naleznete v tabulce.
více...